Opłata konsumencka – dyrektywa SUP. Od 01 stycznia 2024 roku weszły w życie przepisy ustawy wprowadzające w Polsce obowiązek pobierania opłaty konsumenckiej od kubków i pojemników jednorazowych zawierających tworzywa sztuczne. Przy składaniu zamówienia w polu uwagi od klienta prosimy o informację jeśli produkty kupione w MyHappyOcean nabyte są na potrzeby własne (UŻYTKOWNIK KOŃCOWY).
ZOBACZ WIĘCEJ!!!

DYREKTYWA PLASTIKOWA 2021

Dyrektywa plastikowa 2021 jest projektem, który pozwoli walczyć z emisją tworzyw sztucznych do środowiska. Jej celem jest ograniczenie stosowania tworzyw sztucznych i zastępowania ich materiałami, które nadają się do ponownego użycia (recykling).

Niskie koszty produkcji tworzyw sztucznych oznaczają, że plastik dosłownie nas zalewa, ponieważ zaraz po zużyciu produkty z niego wytworzone zostają wyrzucane, i rzadko poddawane zostają recyklingowi. Szybko stają się odpadami, które długo rozkładają się (do 400 lat). Z tego powodu powstał duży problem generowania coraz większych ilości odpadów z tworzyw sztucznych oraz ich uwalnianie do środowiska, w szczególności do środowiska morskiego. Odpady te są zagrożeniem dla ekosystemów morskich, fauny i flory, i dla zdrowia człowieka. Dane zebrane przez Komisję Europejską mówią, że 70% odpadów plażowych to produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

CZEGO DOTYCZY DYREKTYWA PLASTIKOWA

Zgodnie z artykułem 5 dyrektywy plastikowej (w skrócie SUP) przewidywany jest zakaz obrotu dziesięcioma produktami plastikowymi jednorazowego użytku. Zakazem będzie objęta wąska grupa produktów w sektorze HoReCa. Będą to menuboxy styropianowe, kubki styropianowe, sztućce, słomki czy talerze z plastiku [1]. Nieco więcej możemy dowiedzieć się m.in z dziennika urzędowego Unii Europejskiej, m.in o tym wykaz konkretnych produktów, sposobu ich klasyfikacji, opisów oraz zasad jakie w stosunku do nich obowiązują od lipca 2021 [2].

Należy jednak pamiętać, że dyrektywa plastikowa 2021 dla gastronomii nie obejmie wszystkich produktów z plastiku. Do nich należy zaliczyć opakowania jednorazowe wyprodukowane z materiałów:PP, r-PET, PET, PS, OPS, XPP (EPP). 

PRODUKTY  NIEOBJĘTE DYREKTYWĄ  PLASTIKOWĄ 2021 W NASZYM SKLEPIE INTERNETOWYN MyHappyOcean

  • opakowania z rPET
  • opakowania z papieru
  • talerze i pojemniki z trzciny cukrowej
  • produkty z bambusa czy pozostałości roślinnych lub włókien drzewnych

 

WYTYCZNE DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Ograniczenie stosowania oraz zakaz wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.
Co to dla nas znaczy?

Od 3 lipca 2021 roku ograniczenie stosowania opakowań z tworzyw sztucznych na żywność tj. kubki z tworzyw sztucznych, opakowania na wynos ze styropianu (menuboxy jedno-, dwu-, i trójdzielne oraz kubków z tworzyw sztucznych. Zakazem wprowadzenia do obrotu od 3 lipca 2021 roku będzie objęta grupa produktów z branży gastronomicznej z tworzyw sztucznych, m.in.: PET, PS, OPS, PP: (widelce, noże, pałeczki i łyżeczki), talerze, słomki i mieszadełek do napojów.
Do 2025 butelki na napoje z tworzyw sztucznych będą mogły być wprowadzone do obrotu tylko wtedy gdy pokrywki i wieczka pozostają trwale zamocowane do opakowania.

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta, aby pokrywał koszty gospodarowania odpadami i sprzątania odpadów, zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” :). Od 1 stycznia 2021 roku na terenie całej Unii Europejskiej obowiązuje podatek od produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych niepoddanych recyklingowi, czyli Plastic Tax. Opłata za każdy kilogram tworzywa wynosić będzie 0,8 euro. Wpłynie to na wzrost cen produktów z tworzyw sztucznych, szacunkowo od 30% do 100%, którą ostatecznie zapłaci klient, czyli my. Nie będzie miał zastosowania do opakowań z tworzyw sztucznych, które zawierają co najmniej 30% plastiku pochodzącego z recyklingu.
Do 2025 roku 77% butelek PET z wprowadzonych na rynek musi być selektywnie zebrana i przetwarzana.
Co to znaczy? Wprowadzenie kaucji za butelki z PET. Przewidywana wysokość kaucji ma wynosić 50 gr. Dodatkowo będą podejmowane środki w celu informowania konsumentów o obecności tworzyw sztucznych w produkcie, zwiększania świadomości dotyczących skutków związanych z niewłaściwą utylizacją. Do 2030 roku wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych będą nadawały się do recyklingu. 

CO BYŁO, CO JEST, CO NASTĄPI

Etap 1. Zakończył się 3 stycznia 2021 - Nastąpiło przygotowanie przez Komisję Europejską zbioru metod mierzenia zużycia towarów podlegających ograniczeniom zużycia.

Etap 2. Zakończył się 3 lipca 2021 - Nastąpiło przygotowanie środków, które zmierzają do ograniczenia, a tym samym zużycia konkretnych opakowań wykonanych z tworzywa sztucznego.

Etap 3. W oczekiwaniu na datę - Nastąpi zaostrzenie aktualnych przepisów, które dotyczą produktów wykonanych z plastiku. Zaostrzenie przepisów dotyczących produktów plastikowych

Etap 4. Planowana data - 31 grudnia 2024 - Nastąpi wprowadzenie rozszerzonej odpowiedzialności dla producentów, m.in pojemników, paczek oraz owijek, butelek, kubków i toreb wykonanych z tworzyw sztucznych. 

 

Etap 5. Planowana data 3 stycznia 2025 - Nastąpi wprowadzenie wymogu, który będzie polegał na przytwierdzaniu zakrętek do butelek plastikowych.

Etap 6. Planowana data 31 grudnia 2025 - Zostanie wprowadzony szereg nowych wymogów minimalnych (-55%) dla recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych.

Etap 7. Planowana data 31 grudnia 2025 - Zostanie wprowadzony wymóg, w którym butelki PET na napoje w 25 proc. były wykonane z recyklingu (jest to średnia dla wszystkich butelek wprowadzanych do obrotu).

Etap 8. Planowana data 31 grudnia 2025 - Zostanie wprowadzony wymóg, w którym 77 procent butelek plastikowych podlegało tzw. selektywnej zbiórce.

Etap 9. Planowana data -31 grudnia 2026 - Nastąpi policzalne zmniejszenie zużycia niektórych opakowań w tym m.in pojemników z plastiku stosowanych w restauracjach na wynos, w odniesieniu do poziomu z roku 2022.

Etap 10. Planowana data 31 grudnia 2029 - Zostanie wprowadzony wymogu, aby 90 proc. butelek wykonanych z plastiku podlegało tzw. selektywnej zbiórce.

Etap 11. Planowana data  31 grudnia 2030 - Zostanie wprowadzenie wymogu, aby butelki PET na napoje w 30 proc. były wykonane z recyklingu (ma być to średnia dla wszystkich butelek, które są/będą w obrocie)

pixel